Home » Uw vragen » Onderhoud en renovatie

Onderhoud en renovatie van grafstenen

Grafstenen en andere gedenktekens hebben onderhoud nodig. Dit is sterk afhankelijk van het gekozen materiaal. Zo behoeft graniet nauwelijks onderhoud. Dit beperkt zich veelal tot het verwijderen van opgespatte grond of groene aanslag met water of met een reinigingsmiddel. Dit is bij ons verkrijgbaar. Een monument van marmer of kalksteen vraagt iets meer onderhoud. Wij hebben hiervoor een speciaal onderhoudsmiddel. Bij de keuze voor een bepaalde steensoort kunt u rekenen op ons onderhoudsadvies.

Verschuif geen zware voorwerpen over een dekplaat, maar til deze altijd op alvorens deze te verplaatsen. Kleine harde zandkorreltjes kunnen voor vervelende krassen zorgen.

Wat houdt een onderhoudsabonnement in?
U kunt het onderhoud van uw grafmonument aan ons overlaten. Daarvoor sluit u dan een onderhoudscontract af. Wij zorgen voor regelmatig onderhoud van het monument. De werkzaamheden omvatten onder andere:

  1. - het schoonmaken van het gehele monument
  2. - belettering controleren en zo nodig opnieuw inlakken
  3. - voegen controleren en zo nodig bijwerken
  4. - losse onderdelen vastzetten
  5. - het monument rechtzetten
  6. - het vervangen van eventueel grint

Nadat het onderhoud is uitgevoerd, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kosten van een onderhoudsabonnement.


Wat wordt er gedaan bij een renovatie?
Door de jaren heen zal een grafmonument verweren. Onze ervaren vaklieden kunnen bestaande grafmonumenten vakkundig renoveren. De werkzaamheden bestaan uit:

  1. - reinigen
  2. - opnieuw polijsten
  3. - vernieuwing van slechte delen
  4. - opnieuw aanbrengen van opschriften

Op uw verzoek kunnen we geheel vrijblijvend een bezoek brengen aan de begraafplaats. We nemen het werk ter plaatse op. Vervolgens ontvangt u een offerte met daarin een omschrijving van de geadviseerde werkzaamheden. Wanneer u akkoord bent met de offerte, wordt het werk uitgevoerd.

Welk onderhoud voert de begraafplaats uit?
Dat verschilt per begraafplaats en per type graf waarvoor u kiest (algemeen graf, eigen- of familiegraf). Informeert u hiervoor bij de begraafplaats van uw keuze. De meeste begraafplaatsen vragen een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud. Meestal gaat het hier om het algemene onderhoud van de begraafplaats, in combinatie met een tarief voor het onderhoud van het graf, het aanwezige grafmonument en/of de grafbeplanting. Op een gemeentelijke begraafplaats bijvoorbeeld, zorgt de gemeente voor het onderhoud van de begraafplaats en de graven. Bij het onderhouden gaat het dan om het schoonhouden van de gedenktekens, het leesbaar houden van letters en het onderhoud van winterharde beplantingen. Ook het snoeien van de beplanting en het maaien van het gras hoort erbij. Deze werkzaamheden worden verricht door de gemeentelijke beheerders. U betaalt voor dit onderhoud veelal een vergoeding. 

Bij een eigen graf bent u verplicht om zelf de grafbedekking in goede (bouwkundige) staat te houden. Dat valt dus niet onder het gemeentelijk onderhoud. Bij nalatigheid kan de gemeente, na overleg en onder voorwaarden, de grafbedekking verwijderen.

Wij geven u graag nog meer informatie over de mogelijkheden en kosten van onderhoud en renovatie van grafstenen. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.