Home » Uw vragen » Grafbedekking beplanting

Grafbedekking - grafbeplanting

Wat is precies grafbedekking?
Met grafbedekking wordt de (liggende) gedenksteen bedoeld die de plaats van het graf markeert. U kunt hiervoor ook ander materiaal kiezen, zoals grind, keien, boomschors of vaste grafbeplanting. Dit wordt dan binnen een stenen omranding aangebracht. Zie hiervoor ook de vragen over De opbouw in het linkermenu.

Ben ik vrij in het kiezen van grafbedekking?
Ja, maar er u heeft er wel een vergunning voor nodig. Ook gelden er regels hoe een graf er uit mag zien. De regels verschillen per begraafplaats. Wij kunnen u hierover informeren.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor grafbedekking?
Wij regelen dit voor u. We zorgen daarbij voor gedetailleerde werktekeningen.