Home » Over ngs » Privacy policy

Privacy policy NGS

Dit is de website van Natuursteen Grafwerk Specialisten.

Adres NGS-secretariaat:

Natuursteen Grafwerk Specialisten p/a Handelsstraat 3, 6905 DK Zevenaar.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40535031
BTW-nummer: NL0080.19.861.B02

Privacy Policy NGS:

NGS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  1. - uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website,
  2. - uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert,
  3. - de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

 We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, neemt u dan per post contact op met NGS, p/a Handelsstraat 3, 6905 DK ZEVENAAR.

Over communicatie per e-mail:

Als u in de toekomst geen e-mails van NGS wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan NGS telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

NGS kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neemt u dan contact met ons op.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met NGS, op het hierboven vermelde adres.